Vyhledávání

Kontakt

MUDr. Alice Maryšková ordinace dětského lékaře

Husova 568, 511 01 Turnov

+420 481 321 279

a.maryskova@seznam.cz

Ceník výkonů
(nehrazených z veřejného zdravotního pojištění)
Výpis ze zdravotní dokumentace 200Kč
Vystavení potvrzení pro řidičský průkaz 300Kč
Profesní průkaz (potravinářský, svářečský, zdravotní, apod.) 200Kč
Vyplnění formuláře o pojistné události 300Kč
Vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu na SŠ či VŠ
 + každé další
  50Kč
  10Kč
Vystavení potvrzení k nástupu na tábor, školu v přírodě 
 + každé další
  50Kč
  10Kč
Potvrzení pro sportovní kroužky, zájmovou činnost 100Kč
Potvrzení pro pobyt v cizině 200Kč


Formuláře vyplňujeme jen řádně předvyplněné - jméno, příjmení, adresa pacienta !

V Turnově 1.3.2021                                                          MUDr. Alice Maryšková